PROJEKTUTVECKLING
- Idé - potentialer, optimering
- genomförande
- kort och lång investering

Myndigheterna
– kommuner och naturvårdsmyndigheter etc.m.
– bygglov, undantag.
- stadsplaner, lokala planer.

Arkitekturen
- nybyggnation, renovering, restaurering.
– transformera, konvertera, rymdplanning.
- inredning, inredning, färgning