Realisering

Ny Bydel
Her har vi hjulpet en større grundejer med et lokalplanforslag til en hel boligbebyggelse på en grund med en nedslidt erhvervsejendom. 

Når vi sammen har analyseret os frem til projektideen skal den udvikles med henblik på en realisering.
 
Hvad enten det drejer sig om nybyggeri, renovering, transformation eller restaurering skal det byplanmæssige grundlag på plads, og her starter dialogen med de pågældende myndigheder.
 
Efter eventuel udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg m.m. fortsætter projektudviklingen med et byggeandragende og efterfølgende byggetilladelse.