Træhusbyggeri

Vi er optaget af at bygge bæredygtigt !
Træhuse uden dampspærre kan selv ånde og alle uden kemiske og skadelige stoffer giver et sundt indeklima … og så reducerer det Co2 aftrykket væsentligt. Biobaseret byggeri anvendes både ved nybyggeri, renovering og restaurering.

Udfordringer med fugt, skimmel og radonproblemer elimineres.

Enkle trækonstruktioner der bygger på mange hundreder års nordisk erfaring med huse af træ.
Vinduer udnytter passiv solvarme både til naturlig ventilation og rumopvarmning, og husene opvarmes primært med enten solfanger, solceller, jordvarme eller varmepumpe.

Vi anvender helst ikke beton og andre Co2 belastenden materialer, kun når det er nødvendigt. Småhusbyggeri som enfamiliehuse og sommerhuse behøver ikke beton til fundamenter og terrændæk, når de i stedet kan bygges med biobaserede konstruktioner og materialer.

Husene er ofte modulært konstrueret for enkel montering og demontering, og velegnet til automatiseret produktion (Robot teknologi).

Træhusbyggeri er et af vores specialer, og vi er igennem foreningen ”Træfagsmestre for kvalitet og bæredygtighed” aktive indenfor udbredelse af viden om denne type byggeri. Læs mere på traefagsmestre.dk

Træspånhuset er helt i træ, med facadebeklædning i træspån, uden dampspærre og huset er monteret på skruepæle.
Træhuse

Miljørenovering

Renovering kan også gøres bæredygtigt som vi i 2014 gjorde på renoveringen af Helsingørs historiske rådhus fra 1700 tallet.

Fugt, kulde og lyd var væsentlige gener der skulle løses i forbindelse med udskiftning af tagkonstruktion og delvis interiør.

En stor del af af løsningen var brugen af træfiberisolering både som batts og som indblæst løsuld. Særlig træfiberens egenskaber til håndtering af fugt og åndbarhed har begejstret os.

Vi var så begejstret for resultatet at vi er blevet ambassadør for HUNTON´s biobaserede løsninger.

 

Træhusbyggeri er nu et af vores specialer, og vi er igennem foreningen ”Træfagsmestre for kvalitet og bæredygtighed” aktive indenfor udbredelse af viden om denne type byggeri. Læs mere på traefagsmestre.dk