Ideudvikling

Der ligger store værdier i udvikling af ejendommes potentialer. Mange ejendomsejere kender ikke til det udviklingspotentiale der ligger i en optimering af deres ejendom. Både optimering af den bestående byggeret, men også mulighed for udvidelse af den. 

Der ligger stor værdi i den tidlige fase hvor ideen undfanges. 

Dette kræver et skarpt øje, og kendskab til love, offentlige planer og regulativer.

Her har vi i den tidlige fase ideudviklet en tætlav-boligbebyggelse, der tager udgangspunkt i grunden og landskabet. Vi etablerer her en lille sø som rækkehusene bevæger sig rekreativt omkring.