Landskab og haveplaner

Naturen og landskabet er det største og vigtigeste element i arkitekturen. Det er forudsætningen for liv, hvor bygninger bare er rammer og rum for det.
 
Kunsten er at sanse, forstå og bruge naturens elementer, og at kombinere byggeri og landskab i synergi og på naturens præmisser.
 
Det gælder både i den store, og i den lille skala.
 
En haveplan skal starte med sansningen og forståelsen af grundens bærende værdier. Herefter kan huset og haveplanen i samspil planlægges. 
 
Det gør vi i tæt samarbejde mellem bygningsarkitekten og landskabsarkitekten.