Nybyggeri, Renovering og Restaurering

NYBYGGERI

Arkitektur er meget mere “pænt” og “grimt”. 
Det handler om rammer om inde- og uderum, der overordnet består af funktioner, konstruktioner og æstetik, men også om materialer, økonomi, bæredygtighed, historie og meget mere.
 
Vi er optaget af at vore byggerier er sunde at bruge, og bæredygtige eller regenerative, hvilket betyder at de giver mindst lige så meget “tilbage” som de “tager”. 
 
Vi kalder det “at bygge ansvarligt og med sund fornuft”.
 
Projekt

RENOVERING

Arkitektur er også Renovering
Vi arbejder med istandsættelse, vedligehold, indretning og energioptimering.

Der vil fremover være mere fokus på genbrug af eksisterende bygninger. Vi er meget optaget af at bygge videre på det eksisterende hus fortælling, og ikke mindst den ånd og atmosfære der altid vil være i et hus der har været brugt i en årrække. 

Der kan ofte finde større værdi i ombygning af et eksisterende hus end man umiddelbart kan se, og så tæller det stort på i Co2 kontoen.

Projekt

RESTAURERING

Arkitektur er også Restaurering.

Vi arbejder med bevaring, restaurering og  transformation som en kulturel indsats for at bevare vores kulturarv.

Håndtering af beskyttede historiske bygninger, fredede og bevaringsværdige, kræver stor viden, erfaring og forståelse af de gamle byggemetoder, og respekt for bygningernes sjæl, og kulturelle værdi.

Projekt