Arkitektur

Udgangspunktet for vores måde at arbejde på er altid analysen af opgaven, hvor kundens eller brugerens ønsker og behov indkredses.

Dernæst tager vi bestik af, og forholder os til, historien, omgivelserne og ”stedets ånd”.

Vi forsøger altid at anvende kendte og gennemprøvede materialer og konstruktioner. Særlig enkle løsninger af høj kvalitet – det er den billigste måde at bygge på, både på kort og lang sigt.

Arkitekturen er bedst når kombinationen af konstruktion, funktion og design går hånd i hånd. Populært kan man sige at vi tegner husene både indefra og udefra.

Bæredygtighed eller ”sund fornuft” spiller her også en stor og nødvendig rolle.

 

Ældreboliger planlagt i dialog med et nærværende plejehjem og en børnehave om fremtidig samarbejde til glæde for børn og ældre.

Projekt