Ejendomsoptimering

Har du optimeret din ejendom ? Din ejendom indeholder sikkert potentiale i udnyttelse af volumener, arealer eller funktioner. Æstetik kan i denne forbindelse også være en værdiskabende funktion. 
 
Ofte bevares ejendommen status qua og det kan være svært at få øje på mulighederne. Det kræver et indgående kendskab til byggeteknik og lovgivning. 
 
Lad os sammen finde de muligheder i din ejendom der økonomisk overstiger omkostningerne ved at finde og realisere dem.
Denne lille bevaringsværdige ejendom i Helsingør var tæt på at være nedrivningsmoden. For ejendommens private ejer søgte vi, og fik tildelt, byfornyelsesmidler til restaureringen.
Projekt