Restaurering af fredet / bevaringsværdig bygning

Denne lille bevaringsværdige ejendom ligger i karréen mod Sankt Olai Kirke i Helsingør. For bygningens private ejer søgte vi og fik godkendt, at restaureringen var dækket af bestemmelserne for byfornyelse.

Da der blev gravet op til nye kloakker, viste det sig ikke overraskende, at huset er bygget på en gammel gravplads til kirken.

Før restaureringen var ejendommen så slidt, at den var nedrivningsmoden. Nu blev den indrettet med to moderne boliger med indgange henholdsvis fra gården og fra gaden. Huset er pudset i hydraulisk kalkmørtel og færdigbehandlet med farvet læsket kalk. Alt træværk blev behandlet med linoliemaling.

Gården mod vest med udsigt til den flotte gamle middelalderkirke blev indrettet til fællesareal med tilpassede belægninger, græs og beplantning.

Hele restaureringen blev gennemført for byfornyelsesmidler.