Myndigheder

Vi fører dialog med kommuner og styrelser om byggetilladelser, lovliggørelser, lokalplaner, støttemuligheder m.m.. 
 
Vi håndterer alle typer ansøgninger i kommunernes ansøgningsplatform “Byg og Miljø”.
 
Indplacering og dokumentation af statik- og brandforhold får vi udført af vores certificerede samarbejdspartnere.
 
Særlig dialog med kommunale byplanafdelinger om projektideer og planer, store som små.