Byggeret

Har du optimeret din byggeret ?
 
Mange udnytter ikke deres byggeret optimalt. Byggeretten kan måske udnyttes bedre eller udvides.
 
Inden der investeres i en ny ejendom kan det svare sig at screene ejendommen for muligheder. Her kan ligge store værdier på både den korte og den lange bane.
 
Det kræver indsigt i byggelovgivningen, landsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. 
 
Kontakt os hvis du er i tvivl om dine ejendoms byggeretslige muligheder.

Eksempel på udvidelse af byggeretten, etablering af en tagetage på eksisterende etageejendom. I dette tilfælde, ny tagetage finansieret i større betonrenovering.

projekt