PROJEKT UDVIKLING
– Ide – potentialer, optimering
– gennemførelse
– kort og lang investering

MYNDIGHEDER
– kommuner og fredningsmyndigheder m.m..
– byggetilladelser, dispensationer.
– byplaner, lokalplaner.

ARKITEKTUR
– nybyggeri, renovering, restaurering.
– transformering, konvertering, spaceplanning.
– indretning, møblering, farvesætning