Sustainability

Our great passion

Byggebranchen kan virkelig gøre en stor positiv
forskel for miljøet – hvis viljen er til stede !

Vores største motivation for at få gjort nye byggeopgaver mindre miljøbelastende

Endnu engang har internationale klimaforskere råbt højt. Senest i slutningen af 2017 og denne gang i et så stort omfang, at mere end 15.000 forskere fra 184 lande, desperat appellerede til alverdens politikere, i et brev med titlen ”Advarsel til menneskeheden”.

 

Alle de miljøbelastninger som kloden udsættes for, vil, hvis vi følger den nuværende kurs i det aktuelle tempo, føre til en så stor styrkelse af klimaforandringerne, at balancen i fremtiden ikke står til at genoprette, hvilket vil få fatale følger for menneskeheden.

 

Dette understreger for os med hidtil uset tydelighed, at vi mennesker nu er nået dertil i vores evolution på jorden,

at vi ikke længere har råd til at ignorere vigtigheden af ethvert tiltag for reducere vores forbrug af uerstattelige ressourcer, eller begrænse energiforbruget hvor det overhovedet er muligt.

 

Ved klik på de grønne tema-linier herunder kan du læse mere om, hvorfor byggesektoren har så stort et ansvar for at bidrage maximalt, til en mindre miljøbelastning, på alle fronter – og hvor nemt dette skridt netop vil være i denne sektor, i forhold til flere andre brancher.

 

Vi håber, den aktuelle information/situation vil bringe os nærmere et samarbejde – så vil vi gøre vores yderste for at du/I kan bygge jer til en stor miljømæssig fordel fremover.

LÆS HÉR OM DE VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL, AT VI VIL UDBREDE BÆREDYGTIGT BYGGERI TIL EN STOR SKALA:

▶︎ 1. At bygge rigtigt bæredygtigt

At bygge rigtigt bæredygtigt  er idag ikke kompliceret og behøver ikke være meget dyrere. Til gengæld rummer det store muligheder også ud fra et investeringsmæssigt synspunkt og ”toget” er først lige sat i gang.

 

 

Så vi håber du vil være med på ”turen” og – uanset om du er stor-investor, ejendomsudvikler, eller en mindre bygherre – vil bruge lidt tid på at nærlæse den følgende beskrivelse som fremhæver de vigtigste områder, hvor det kan svare sig at gøre en indsats.

 

 

Enhver nybygning har så stor en negativ miljømæssig påvirkning – at hvis det blev målt, ville ingen være i tvivl om at fokus burde være på at udføre byggeriet mest muligt miljørigtigt og bæredygtigt.

 

 

Ved du hvor dette fokus bør være ?

– ellers gør vi….

Det har længe været et kendt faktum at bygningsmassen i Danmark er skyld i 40 % af landets samlede energiforbrug.

Så igennem det seneste årti eller mere, har begrebet ”bæredygtighed” været brugt flittigt og i en hel del tilfælde desværre også noget misbrugt.

 

 

Mange materialeproducenter har redet med på ”bølgen” om blot at gøre vægge og vinduer tykkere og tykkere i bestræbelserne på f.eks. at isolere sig til et lavere og lavere energiforbrug.

 

 

Den energibesparelse til opvarmningen når nye bygninger blev taget i anvendelse, var det som gav den miljømæssige profil og den nye generation af div. produkter blev kaldt for mere og mere ”bæredygtige”.

 

 

Det bemærkelsesværdige er også, at betegnelsen har været brugt, selvom pågældende produkt har været temmelig voldsomt energiforbrugende under fremstillingen.

▶︎ 2. De 3 vigtigste og oversete områder

De 3 vigtigste og oversete områder hvor traditionelle nybygninger medfører unødvendigt store miljøbelastninger.

 

 

Desværre er det en kendsgerning, at på trods af Danmarks ”grønne profil”, som er kendt mange steder ude i verden, så er byggesektoren ikke nær så præget af at bruge grønne løsninger, som der er mulighed for. Dermed går alle de involverede parter, både bygningsinvestorer og Danmark som land glip af store indtjeningspotentialer både hvad angår økonomi og sundhed ved at undlade investeringer i komplet bæredygtigt byggeri.

 

 

Når der bygges med komponenter, som er sammensat af flest mulige naturlige materialer, der slet ikke er behandlet med nogen former for kemiske stoffer, så kan det ikke undgå at få en positiv effekt på de mennesker der senere opholder sig i bygningen.

 

 

På denne måde kan en belastning af det kommende arbejdsmiljø let undgås og det endda med meget lidt – eller helt uden mekanisk ventilation, selvom det er meget sjældent disse løsninger efterspørges.

Ligeledes har opmærksomheden nærmest været ikke eksisterende på det faktum, at en væsentlig del af nybygningers miljøbelastninger af omgivelserne, opstår allerede inden bygningen tages i brug.

 

 

Vi omtaler her de 3 meget store områder hvor en nybygning miljøbelaster, foruden det der oftest fokuseres mest på, nemlig det håndgribelige forbrug af; varme & elektricitet.

 

 

De 3 meget store områder, som ikke mange bygherrer tænker på, hvor en nybygning miljøbelaster, lige fra byggestart og til nedrivning er disse:

Energiforbruget ved selve fremstillingen af mange moderne byggekomponenter er slet ikke uvæsentlig.

Behovet for råstofudvindingen af de mineralske produkter er stadig stor, særligt fordi disse kun i begrænset grad lader sig genbruge og ofte er dette igen ret energikrævende.

 

 

Selvom en byggekomponent kaldes ”bæredygtig” i forhold til tidligere generationer af samme vare, kan den stadig godt være fyldt med kemiske og på sigt sundhedsskadelige råvarer, der kan belaste det indvendige miljø, uanset hvor meget mekanisk ventilation der integreres i en bygning. Meget forskning har påvist risikoen ved f.eks. hormonforstyrrende stoffer i div. byggematerialer og den mulige årsag til astma eller allergier.

▶︎ 3. Helt fra før et nyt byggeri påbegyndes

Helt fra før et nyt byggeri påbegyndes skabes en stor og ofte helt unødvendig miljøbelastning.

Allerede straks efter kontraktunderskrift på et nyt byggeri, begynder en stor og unødvendig miljøbelastning.

Når en bygherre bestiller et byggeri tænkes først og fremmest i økonomi, funktion og udseende/arkitektur.

 

 

Hvis der derefter vurderes på energiforbrug, er det mest på forbrug til lys og varme, under bygningens drift, når den tages i anvendelse. Ikke mange bygherrer tænker overhovedet på mulighederne for at begrænse miljøbelastning/energiforbrug under hele byggeprocessen, eller på alternative materialer, som kan forbedre indeklima og sundhed m.m.

 

 

Fordi stort set alle moderne byggematerialer kræver så store mængder energi at fremstille, påhviler der enhver bygherre et stort miljømæssigt ansvar, alene pga. belastningen under fremstillingen af alle bygningskomponenterne.

 

 

Et ansvar som mange bygherrer indtil nu, med god grund, sikkert ikke har følt var tilstede, ganske enkelt fordi der ikke har været noget egentligt valg. Der har ikke, indtil for ret få år siden, været særligt mange alternativer, til de gængse byggematerialer, som kunne kaldes ”ægte bæredygtige”. Med det menes produkter, som;

ikke forårsager en indvinding af uerstattelige råstoffer fra undergrunden, som det f.eks. er tilfældet med grus, sand, metaller o.lign.,

 

 

eller som ikke har afgivet noget særligt højt CO2-aftryk under fremstillingen. Ja allerhelst et ”negativt” CO2-aftryk, der ligefrem er en styrke af miljøet, som det er tilfældet med træ.

 

 

Et andet vigtigt kriterie der afgør om vi betegner et produkt for ”ægte bæredygtigt” er, om det er diffusionsåbent og kan sikre et byggeri i en åndbar konstruktion, med konstant frisk luft indendøre. Det sikrer et garanteret sundt indeklima, samtidig med at al mekanisk ventilation kan undgås.

 

 

Det kan også være produkter, som fuldt ud kan betegnes til at høre under ”Cradle to Cradle”-kategorien. Dvs. det er byggekomponenter, som selv efter mange års og årtiers brug vil kunne skilles ad og i en ændret, eller ny bygning anvendes igen i samme-, eller en anden funktion uden at skulle kasseres som affald.

 

 

Vi går ind for et maximalt materialegenbrug – og det mange årtier frem.

▶︎ 4. Hvordan kan det svare sig

Hvorfor kan det kun svare sig at bygge bæredygtigt i fremtiden ?

En ægte bæredygtig bygningsinvestering er også bæredygtig overfor miljøet og ikke kun ”bæredygtig” for investors pengepung.

 

 

Har du viljen til at få bygget en bygning, hvor tæt på 100 % af alle materialer kan genbruges når bygningen engang skal fjernes?

 

 

Det kan nærmest ikke lade sig gøre med nogen af bygningerne i den danske bygningsmasse i dag. Hvis du har viljen har vi mulighederne og løsningen…

 

 

Selvom vi herover har omtalt en bygnings store miljøbelastning, ikke mindst under selve fremstillingen af bygningsdelene,

samt under opførelsen af bygningen, så er det et lige så tankevækkende faktum, at ombygninger og nedrivninger af bygningerne i Danmark skaber over 30 % af alt det affald, som indsamles årligt.

 

 

Denne affaldsbelastning skiller sig desuden ud fra andet affald, fordi særligt byggeaffald, for langt størstedelens vedkommende ikke kan generere varme og er samtidig noget af den sværeste affaldstype at genbruge. Årsagen er at det i mange situationer gælder om, at adskille det i brugbare fraktioner – og dér hvor det lykkes, kan det alligevel være ret svært at genbruge i byggeriet, men kan ofte kun bruges som begrænset fyld til helt andre formål.

 

 

Vores byggekoncept fremmer en anvendelse af næsten 100 % genbrugelige materialer. Dvs. nærmest ingen affaldsproduktion fra byggefasen og tilmed mulighed for genanvendelse af næsten alle materialer ved den langt senere nedtagning af bygningen.

▶︎ 5. Derfor er ægte bæredygtigt byggeri vores helt store passion.

At bygge med de traditionelle materialer, medfører helt uundgåeligt nogle af alle de ulemper, som vi har nævnt herover.

 

 

Men i stedet for at belaste vores miljø unødigt meget, ved at fortsætte med de traditionelle byggemetoder, har det aldrig været lettere at implementere de helt bæredygtige produkter (og i de nærmeste år bliver det givetvis endnu enklere og endnu billigere).

 

 

Desuden kan det allerede nu i mange projekter vise sig at være en bedre investering. Vi hjælper gerne dig / jer videre ad den fornuftige vej…

 

 

På grund af ovenstående forhold er vi helt overbeviste om, at byggebranchen kan blive én af de allermest betydende sektorer, hvor en stor miljøbelastning kan reduceres hurtigere og mere – end det er muligt indenfor så mange andre brancher.

F.eks. at gøre hele transportsektoren forureningsfri, kræver løsning af store teknologiske udfordringer, både hvad angår lastbiler, skibe og fly er opgaven noget mere krævende end den blot var med el-biler. Men indenfor byggebranchen findes stort set alle tekniske løsninger i dag, således at enhver bygherre kan få en nærmest 100 % sund og bæredygtig bygning, hvis blot disse løsninger bliver krævet, hver eneste gang et byggeri bestilles – så kan dette holdningsskift gøre en rigtig stor forskel.

 

 

Netop dét er baggrunden for, at vi hos Atrium Arkitekter – mener at det ikke kan gå hurtigt nok med, i meget højere grad, at implementere de revolutionerende forbedringer der kan medføre en betydelig reduktionen af ressource- og energiforbruget i opførelsen af enhver ny bygning.

 

Ser vi desuden denne mission i det store perspektiv, tænker vi heller ikke kun i relation til Europæernes livsstil, men lige såvel i ethvert U- som I-land, hvor mere bæredygtige aktiviteter kan indføres med miljøfordele – da er det jo bare med også at komme i gang dér. 

▶︎ 6. Vores Vision & Mission + målsætning.

Under udarbejdelse…

Det lille Danske Træhus” i olieret cedertræ, zink og tagpap.

Træhuset i skovkanten” i ubehandlede træspån, zink og stålplader på tag.

Alle huse er udført af en kombination af recycklet og upcycklet byggematerialer alle uden kemiske skadelige stoffer. Alle materialer og konstruktioner er udført åndbare og kan genanvendes. Vinduer udnytter passiv solvarme både til naturlig ventilation og rumopvarmning, og husene opvarmes primært med enten solfanger, solceller, jordvarme eller varmepumpe. Husene er modulært konstrueret for enkel montering og demontering og velegnet til automatiseret produktion (Robot teknologi).

The website atriumarkitekter.dk is under preparation and all texts will be translated to Danish / English in the near future.